FAKULTET MUZYKA CHÓRALNA


Informacje dla studentów UAM

ogólnouniwersytecki przedmiot fakultatywny Muzyka Chóralna prowadzony jest w ramach działalności Chóru Kameralnego UAM. Studenci nabywają umiejętności operowania głosem, poznają literaturę muzyczną, pracują w grupie i realizują projekty.

Przedmiot prowadzony jest w języku polskim, ale w chórze mówimy po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, rosyjsku, ukraińsku, węgiersku. Możliwy jest więc udział studentów zagranicznych.

Rekrutacja

Konsultacje kwalifikujące na przedmiot odbędą się:

21 lutego (wtorek) - 17.00 - 20.00

Ewentualne dodatkowe terminy -kontakt z dyrygentami

Na kwalifikacjach sprawdzamy: słuch muzyczny (sprawdzające ćw. Melodyczne, harmoniczne, rytmiczne), wykonanie piosenki w dowolnym stylu muzycznym, skalę i rodzaj głosu

Zajęcia

Próby są obowiązkowe. Zgodnie ze sztuką, pracujemy w grupie. Zajęcia odbywają się w starym Coll. Historicum na kampusie śródmiejskim na ul. Św. Marcin 78, s 331

Grupa 1 - praca wraz z Chórem Kameralnym UAM

Wtorki:
S, A: 18.00 - 20.00
T, B: 20.00 - 22.00

Czwartki:
S, A, T, B: 19.30 - 21.30


Grupa 2 - zajęcia z dr Joanną Piech-Sławecką i emisja głosu z Chórem Kameralnym UAM wg załączonego grafika


Zaliczenia

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności, osoby znające repertuar będą zapraszane do śpiewania profesjonalnych koncertów z Chórem Kameralnym UAM.

Projekty

Studenci będą mieli okazję włączyć się w realizację projektów chóru: koncertów w Poznaniu, Wielkopolsce, Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat, działań z zakresu marketingu kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Punkty ECTS

1 semestr 3 pkt
2 semestr 2 pkt
2 semestry łącznie 5 pkt

Prowadzący

Prof. Krzysztof Szydzisz - gr 1
adi. Dr Joanna Piech-Sławecka - gr 2


Muzyka chóralna, semestr letni 2016/2017
Terminy zajęć Grupy 2:

21 lutego Wtorek 20.00 - 21.30 Zajęcia  
28 lutego Wtorek 20.00 - 21.30 Zajęcia  
2 marca Czwartek 19.30 - 20.15 Emisja głosu z Chórem Kameralnym  
7 marca Wtorek 20.00 - 21.30 Zajęcia  
14 marca Wtorek 20.00 - 21.30 Zajęcia  
16 marca Czwartek 19.30 - 20.15 Emisja głosu z Chórem Kameralnym  
21 marca Wtorek 20.00 - 21.30 Zajęcia  
4 kwietnia Wtorek 20.00 - 21.30 zajęcia  
6 kwietnia Czwartek 19.30 - 20.15 Emisja głosu z Chórem Kameralnym  
9 kwietnia Niedziela wieczór Próba i koncert
Akademickie Gorzkie Żale
(z Chórem Kameralnym i orkiestrą)
Do wyboru
11 kwietnia Wtorek 20.00 - 21.30 Zajęcia  
25 kwietnia Wtorek 20.00 - 21.30 Zajęcia  
7 maja Niedziela   Koncert Majowy UAM wolontariat
9 maja Wtorek 20.00 - 21.30 Zajęcia  
21 kwietnia - 21 maja Wybrane weekendy   Międzynarodowy Festiwal Universitas Cantat 2017 - zespoły poznańskie i WLKP wolontariat
16 - 20 maja Wtorek - sobota   Międzynarodowy Festiwal Universitas Cantat 2017 - koncerty główne wolontariat
18 - 20 maja Czwartek - sobota   Próby i koncert
utwór finałowy UC 2017 na chór i big band
wolontariat
20 - 21 maja Sobota - niedziela   Warsztaty liturgiczne dla schol akademickich z Pawłem Bębenkiem i Jakubem Tomalakiem w ramach Universitas Cantat 2017 Do wyboru + wolontariat
30 maja Wtorek 20.00 - 21.30 Zajęcia  
Scroll to top